mandag 1. april 2013

TANKE, ORD OG HANDLING - OG STØRST AV DEM ER TANKEN


 

«For meg finnes det tre nivåer av skapelse: tenkning, ord og handlinger. Alt begynner med din tenkning; derfor har du størst frihet i dette området. I det øyeblikk du tenker på en viss måte er du tvunget til å snakke og handle på en viss måte. Så det er veldig viktig at du velger klokt hva du tenker...»

 

                  Margrit Kennedy