fredag 16. september 2016

Hvem bestemmer innholdet i FREMTIDENS SKOLE?

Hva er Ludvigsen-utvalget?

Ludvigsen-utvalget ble oppnevnt av regjeringen Stoltenberg II i juni 2013, med mandat til å vurdere innholdet i grunnopplæringen opp mot krav til kompetanse i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv.
3. september 2014 la utvalgsleder, professor Sten Ludvigsen, fram delutredningen NOU 2014:7 Elevenes læring i fremtidens skole. Denne rapporten er kunnskapsgrunnlaget for hovedutredningen som ble overlevert statsråden 15. juni 2015.

Stortingsmeldingen (Meld.St.28) Fag-Fordypning-Forståelsen er en fornyelse av Kunnskapsløftet og bygger på anbefalinger gitt av overnevnte rapporter. Stortingsmeldingen var en tilråding fra Kunnskapsdepartementet 15. april 2016 og ble godkjent av statsråd samme dag (Regjeringen Solberg).

PS: den oppmerksomme leser vil ha notert seg at Ludvigsen-utvalgets arbeid blir varmt omfavnet av både Høyre- og Venstresiden i norsk politikk.   


Ludvigsen-utvalgets medlemmer:

Sten Ludvigsen: (leder) Professor ved UiO, med læring og teknologi som sitt spesialfelt. Han har skrevet artikler og bøker med titler som: “Exploring the Material Conditions of Learning: The Computer Supported Collaborative Learning”, “Learning with Computer Tools and Environments: A Sociocultural Perspective“, “Computer-Supported Collaborative Learning: Basic Concepts, Multiple Perspectives, and Emerging Trends”, “The historical and situated nature design experiments - Implications for data analysis.” og “Technology Enhanced Learning: Principles and Products”.  

Daniel Sundberg: Forsker og lærer ved Linnéuniversitetet i Sverige og ‘Regional manager of consulting’ hos ABA Technology, Inc der han gir råd om atferd. Vi kan lese: Dr. Daniel B. Sundberg is a behavior analyst dedicated to creating meaningful change for individuals and organizations using the science of human behavior. From small businesses to Fortune 500 companies, he sheds light on the question: “why do people behave as they do?” and then finds solutions that work.

Jens Rasmussen: Professor ved Institutt for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Rasmussen har vært, og er, en sentral drivkraft bak reformene i dansk skolesystem. http://www.thomasaastruproemer.dk/kritik-af-jens-rasmussens-undersoegelse-af-laereruddannelsen.html . Jeg synes også man godt kan legge merke til, på tross av en noe spekulativ vinkling, at det finnes en annen professor tilknyttet Universitetet i Aarhus med navn Jens Rasmussen, denne med tilhørighet til Technical University of Denmark. (far og sønn?) Denne professor Jens Rasmussen nummer to har skrevet bøker med titler som: Cognitive Systems Engineering og Information processing and human-machine interaction: an approach to cognitive engineering. Titler som gir sterke assosiasjoner både til Ludvigsens bøker og Sundbergs konsulentjobb.

Eli Gundersen: Cand. Polit. med hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Hun er skolesjef i Stavanger kommune og innehaver og daglig leder av Eg - Kompetanse AS, registret under fanen: Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning. Søker man på EG kommer det frem at: EGs posisjonerer seg som en av Skandinavias ledende IT-tjenestebedrifter bygger på grundig innsikt i bransjen og solid IT-kompetanse. Gundersen er også styremedlem i konsulentfirmaet Miljeteig Olje & Gass AS.

Tormod Korpås: Rektor ved St. Olav videregående skole i Sarpsborg. Han har lang erfaring som lærer og skoleleder i videregående skole. Med bakgrunn fra ressursgeografi og samfunnsgeografi er han spesielt opptatt av skoleledelse og skoleutvikling i et samfunnsperspektiv. Han har vært hovedtillitsvalgt i Østfold fylkeskommune og har holdt flere foredrag om skole- og arbeidsliv. Søk på nett gir ingen tilleggsinfo.


Kjersti Kleven: Medeier og styreleder i skipsbyggingskonsernet Kleven. Hun har bred erfaring fra næringslivet, blant annet som styreleder i Norsk Industri og Rolls-Royce Marine AS. Gjennom disse foraene er hun engasjert i næringslivets kompetansebehov og næringslivet som læringsarena. Hun er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo. Ved siden av en rekke styreverv shipping og industri kommer det frem at hun har vært styremedlem i Telenor samt Styre leder for Nordvest Data Kompetanse AS – en Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi

Mari Rege: Professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger og ESOP ved Universitetet i Oslo. Hun har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, og hun arbeider innenfor fagfeltene arbeidsmarkedsøkonomi, utdanningsøkonomi og adferdsøkonomi. I et intervju med Stavanger Aftenblad og i Dagsavisen sier hun: «Start læringen i barnehagen».

Sigve Indregard: Journalist og debattansvarlig i Morgenbladet. Han har skrevet om og arbeidet med utdanningsspørsmål som leder av Elevorganisasjonen, og som elev- og lærlingombud i Oslo kommune. Sigve Indregard driver også opprettet bedriften Tenketanks. Selskapet ble opprettet i 2006 og er registrert under bransjen IT-konsulent.  


Helge Øye: Prosjektleder for Musikkregionen Gjøvik. Han er faglærer i musikk, med master i musikkpedagogikk fra Norges Musikkhøgskole. Har arbeidet i kultursektoren, de senere årene i Oppland fylkeskommune. Søk gir ikke ytterligere info.


Sunniva Rose: Doktorgradsstipendiat i kjernefysikk ved Universitetet i Oslo. Hun er opptatt av forskningsformidling og har en egen blogg. Hun har holdt en rekke populærvitenskapelige foredrag, er stadig å høre på Abels Tårn på P2.


Bushra Ishaq: Utdannet lege og har bakgrunn innen medisinsk forskning fra Universitet i Oslo. Hun har en rekke verv med et engasjement for dialog mellom ulike religioner og kulturer. Hun har vært en stemme til forsvar for en flerkulturell og fler-religiøs identitet med primær forankring i norsk kultur og språk.


Konklusjon: Et utvalg som levner svært lite håp for en feminin, åndelig og teknologi-skeptisk liten lærer som meg. Jeg synes rett og slett at slike mennesker ikke burde ha noe nevneverdig å si når det gjelder skole i det hele tatt. 

Et synspunkt som selvfølgelig også bygger på at jeg har studert rapporter og stortingsmelding nøye. Teknologiske ferdigheter står i høysete og kunnskapsparadigme som blir presentert, gjenspeiler det. Vi kan lese mange store ord om dybdeforståelse og demokrati - mange store ord, og fryktelig lite (ingenting) som forvarer eller begrunner disse.NOTE: For to uker siden ba jeg kunnskapsdepartementet om å verifisere mine opplysninger om Lundberg og Rasmussen, men jeg har fremdeles ikke hørt noe.I dag, nesten tre uker etter henvendelsen til kunnskapsdep. om verifisering, fikk jeg svar:  

Hei
Viser til e-post datert 6.desember.

Vi sitter dessverre ikke på disse opplysningene. Anbefaler at du sender en henvendelse direkte til Jens Rasmussen og Daniel Sundberg, evt til deres arbeidssted.

Lykke til.

Mvh
Helle Jensen


Jeg svarte:
Hei, takk for svar. Et svar som jeg må si overrasker stort. Har kunnskapsdep virkelig ikke oversikt over virke til dem som blir satt til å utforme morgendagens skole? Skremmende. 


Mvh Camilla Fadum Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar